Starlimo

  • Grootste aanbod in NL
  • Scherpe tarieven, vanaf 75,- p.u.
  • Ervaren en nette chaufeurs
  • Binnen 24 uur een offerte
Gratis offerte aanvragen Gratis offerte aanvragen
icon-champagne
champagne hoort er natuurlijk standaard bij!

Algemene voorwaarden

I.Huurder en/of ondertekenaar van het contract is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
II.Huurder betaalt rekeningen per factuur en extra kosten per factuur of contant aan de chauffeur.
III.Na ontvangen van de huurovereenkomst is de auto voor huurder gereserveerd. Betaling van de factuur dient voor aanvang van de afgesproken huurperiode te zijn bijgeschreven op de rekening van Starlimo of zoveel eerder of later als door partijen wordt overeengekomen.
IV.Eventuele restantbedragen worden ofwel voor de opdrachtdatum per factuur betaalt ofwel direct contant aan de chauffeur betaald.
V.De huurder is gerechtigd gereserveerde rit tot twee maanden voor de reserveringsdatum te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving. Huurder betaalt hiervoor 25% van de afgesproken huurprijs aan annuleringskosten. Indien de rit na deze periode wordt geannuleerd is de huurder het gehele bedrag verschuldigd. Uiteraard zal Starlimo hierbij rekening houden met eventuele verzachtende omstandigheden.
VI.Indien annulering plaatsvindt tijdens de rit, is huurder het volledige factuurbedrag verschuldigd.
VII.De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra leveringen.
VIII.Starlimo is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers.
IX.Indien, door wat voor oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is van de door Starlimo geleverde diensten, dient deze klacht binnen 24 uur volledig en duidelijk omschreven ingediend te zijn bij Starlimo. Indien Starlimo niet binnen de tijdslimiet een klacht ontvangt, verklaart huurder volledig tevreden te zijn over de geleverde diensten. Wanneer er een klacht is gedeponeerd, geeft dat de huurder geen recht om de betaling op te schorten of te herroepen.
X.Het is niet toegestaan om in de limousines te roken.
XI.De genoemde prijzen en uren gelden van de overeengekomen garage tot de overeengekomen garage, tenzij anders is overeengekomen.
XII.Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij exclusief nadrukkelijk is weergegeven.
XIII.Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken gebeuren, gaat de huurder akkoord dat deze tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht;

• € 5,- Per gebroken glas
• € 30,- Per beschadigde CD/DVD
• €150,- Reinigen en desinfecteren bij vervuiling van het interieur
• €100,- Minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur
• €100,- Minimaal bij iedere vorm van vandalisme

Deze kosten zullen worden verdubbeld bij het verwijderen/ stelen van bovenstaande items uit de limousine, het moedwillig beschadigen daarvan en vandalisme.
XIV.Indien de betaling van de door ons geleverde (extra)diensten na één herinnering en één aanmaning achterwege blijft zijn we genoodzaakt incassodiensten te gebruiken.
XV.Starlimo is niet verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagens.
XVI.Starlimo is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van de door huurder meegebrachte voorwerpen.
XVII.Indien door storingen en/of mankementen de limousine niet verder kan rijden, zal een door Starlimo aangewezen wagen de rit verder afmaken of zal de huurder gecompenseerd worden voor het restant van de rit.
XVIII.Indien door storingen en/of mankementen de gehuurde limousine niet inzetbaar is, zal door Starlimo een vergelijkbare limousine worden aangeboden.
XIX.Starlimo is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.
XX.Starlimo garandeert dat de limousines constant worden gecheckt om de hoogste standaards te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.
XXI.Huurder accepteert al deze Algemene Voorwaarden.